le hoi dai loanvideo ghi lại một nghi lễ cổ truyền lâu đời của người Đài loan. đài loan là một nước có một nền văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *